הרמב"ם פסק שאין ניתן לתבוע קיום תנאי שבע"פ שלא נכתב בשטר השידוכין ומאידך פסק שמתחשבים בתנאים שבע"פ כאשר מדברים בעסקי שידוכין - הכיצד?

תאריך: 
10/02/20 ט"ו שבט התש"פ
x

Audio Playlist