דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים השלטונות להגביל תנועה או לכפות טיפול כדי לעצור מגיפות?

האם רשאים השלטונות לכפות טיפול רפואי על מי שנחשד שנדבק בנגיף קטלני או למנוע ממי ששהה בסין לחזור לישראל מחשש שידביק אחרים במחלה?