האם רשאים לעכב הקבורה עד שיבוא מי מהאבלים מחוץ לארץ?

האם להמתין מלקבור את הנפטר עד שיבואו קרובים או מנחמים מחו"ל?

תאריך: 
21/01/20 כ"ד טבת התש"פ
x

Audio Playlist