דילוג לתוכן העיקרי

היש להתייחס לכשלונו של יריב פוליטי עפ'י מה שאמר שלמה 'בנפול אוייבך אל תשמח'?