האם מי שהוחזק כפרן (שקרן) בדיני ממונות הופך חשוד בשקר גם בתביעות ממוניות אחרות?

תאריך: 
08/01/20 י"א טבת התש"פ
x

Audio Playlist