המאמין בכוחות מיוחדים שיש לתרפים, האם נחשב הוא לעובד עבודה זרה, מחרף ומגדף?

תאריך: 
15/12/19 י"ז כסלו התש"פ
x

Audio Playlist