מהו יחס ההלכה להצעה לחשוד שטרם עמד לדין לתמוך בבקשת חנינה שלו בתנאי שיפרוש ממשרתו?

כיצד ההלכה תתייחס להצעה שלכאורה נראית נדיבה מצד בנימין גנץ לראש הממשלה, שאם הוא יבקש חנינה יתמכו בהצעתו זו, ובלבד שיפרוש מהחיים הפוליטיים?

כדרכנו בקודש אין אנו נכנסים לעניינים הפוליטיים ולא מתייחסים לראש הממשלה כראש הממשלה, אלא לו יתואר שיש מישהו שהוא נאשם בחשדות של שוחד, קבלת שוחד בגין תקשורת אוהדת וכיוצא בזה, מתנות, הפרת אמונים וכיוצא בזה. ואותו נאשם א'- כופר בעובדות. ב'- טוען שגם אם היו עובדות כאלה הן אינן בגדר עברות מבחינת החוק. ג'- שטוען שתפרו לו תיק. יוצא איפא, שכל הצעה כזו שיתנו לו חנינה היא בעצם שוללת ממנו את האפשרות להוכיח את חפותו וכבר היו דברים מעולם, ששרים ואנשי מעלה שהוגשו כנגדם כתבי אישום ואפילו הגיעו לידי משפט כמו פרופ' נאמן וכיוצ"ב. יצאו זכאים, לא עוד אלא פרופ' נאמן ז"ל כתב בספרו שממש תפרו לו תיק, והוא מוכיח זאת.

על כל פנים, הניסיון לבוא לומר לנאשם שעדיין לא התברר דינו בביהמ"ש כלל ועיקר, ואשר גם לפי המשפט הכללי, ואין לומר לפי ההלכה שהאדם הוא חף מפשע כל עוד לא הורשע בדין, כדת וכהלכה. שלבוא ולומר, לבקש חנינה זה פרושו של דבר הודאה שהוא אשם, אלא שבגלל נסיבות מסויימות מתחשבים איתו ואין מפעילים כלפיו עונש במידה כזו או אחרת, או אם בכלל. ואז יוצא איפה שמחתימים את אותו אדם אולי בדבר שלחלוטין לא היו רשאים להחתים אותו כלל ועיקר. יתרה מזו, כיוון שבהצעה זו נאמר בתנאי שתפרוש מהחיים הפוליטיים. הרי לכאורה עלול הדבר להיתפס למה שהוא טוען שיש כאן תפירת תיק כדי להוריד אותו מהחיים הפוליטיים וזו התערבות באמצעות הגורם המשפטי לעשות הפיכה פוליטית. זו טענתו של הנאשם. ואם באמת זהו התנאי של נתינת חנינה כדי שהוא יפרוש מהחיים הפוליטיים, זה מחזק יותר ויותר את מה שטוען הנאשם שיש כאן ניסיון להתערב בחיים הדמוקרטיים של האזרחים ובמקום להכריע בקלפי מכריעים את זה לאמצעים משפטיים. זה מזכיר את המשפט של נבות היזרעאלי, תפרו לו תיק שהוא ברך אלוהים. העמידו עדים את מי שהעמידו עדים, עדי מדינה, לא יודע. הכל בצורה של אז. והחליטו שהוא צריך להוציא אותו להורג, את נבות היזרעאלי. הרי צריך להתרחק מן האש מהצעות כאלה, למענו של המציע. למענה של החברה בישראל, לא רק למענו של הנאשם כדי שהוא נחתם בהכתמה שאנחנו דורסים ורומסים את הזכות של חפות כל עוד אין דין וכדי שחלילה חלילה לא ניתפס כמי שבאמת תופרים לו תיק בשביל לבצע הפכה שלטונית שלא באמצעות הקלפי, אלא באמצעות מערכת משפטית. זהו היחס של ההלכה כלפי ההצעה הזו, וטוב לה שלא תאמר משתאמר. וטוב לה שתעלם ושוב לא בגלל ראש הממשלה כראש הממשלה, אלא אסור בשום פנים ואופן לטשטש את הנורמות החוקיות ובוודאי ההלכתיות ביחס לזכות החפות של אדם כל עוד לא מתקיים הליך שיפוטי כדת וכהלכה.

תגיות: 
תאריך: 
13/12/19 ט"ו כסלו התש"פ
x

Audio Playlist