דילוג לתוכן העיקרי

רמיסת ערכי השבת במרחב הציבורי פוגעת בערכי הציונות להתיישבות בארץ ישראל

חובתנו לעורר ולהתעורר מול התחבורה הציבורית שמפעילים בשבת, על מנת לא להיות אדישים למול הסחף הזה. בעזרת ה' יתברך אנחנו מתכוונים לקיים תפילת ליל שבת ציבורית בספורטק, כשכולנו לרבות אשכנזים וספרדים עטופים בטליתות. אם המזג אוויר לא טוב יתכן שבתנועת הצופים באולם שם. אנחנו נפרסם מודעה לכך. ויתכן שפרשת ויגש נקיים עונג שבת בספריה ברייזפלד.