הקמת ועדת חקירה לבדיקת תפקוד המערכת המשפטית ורק לאחר מכן להמשיך הדיון המשפטי על כתבי האישום נגד ראש הממשלה

נוצר מצב מאוד מאוד קשה בקרב העם היושב בציון, שסע גדול מאוד, כיצד אמורים להתגבר על המצב הקשה שאליו נקלענו?

זה עתה קמתי מאבלות על הסתלקות אמי מורתי, זכרה לחיי העולם הבא. נהגנו באבל כדת וכהלכה והיינו מנותקים, לא קוראים עיתון, לא שומעים רדיו, אלא עוסקים בענייני האבל. כשקמתי ביום השביעי, נחשפתי למסות של תקשורת אשר מתייחסת למצב המביך שאליו נקלענו, מצד אחד הגשת כתבי אישום כנגד ראש הממשלה. מצד שני, פלונטר פוליטי ושהרי אין אפשרות לקיים או להקים ממשלה. וגם מצד שלישי על הסיכון של בחירות שלישיות שהם יגזלו המון משאבים כספיים במיוחד במצב הכלכלי הקשה שאליו נקלענו, ושגם אין וודאות שבחירות כאלה תכרענה. זהו באמת מצב קשה, עד שאפילו שמעתי מהציבור שיש שחוששים מפני מלחמת אחים, עד כדי כך.

אני יודע שהדברים שאומר, בעיני רבים שרחוקים מתורה ומצוות עלולה להישמע כנאיבית, תמה ותמימה מבחינת "חוכמת המסכן בזויה". אבל אין אנו צריכים לבוש ועלינו לומר את אשר עלינו לומר תוך שאנחנו כמובן מושפעים ממקורות ההלכה.

ראשית, עלינו בימים האלה להתפלל להרבות בתפילה שהשם יסייענו שתסתלק שנאת חינם מתוכנו, וזו צריכה להיות תפילה של רבים, רבים ככל האפשר.

אוי לנו אם לא יהיה לנו מערכת משפטית תקינה. כי כשאין דין ואין דיין החברה מתפרקת. "רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו". מערכת המשפט ומערכת האכיפה מן הרגע שחלילה האמון מתערער בה ומדברים בה דופי, אז אין חברה. החברה מתפרקת.

מצד שני, עינינו רואות שמזה מספר שנים, מתבצעות חקירות מסיביות מאוד סביב ראש הממשלה ומשפחתו. ולאחר כל העניינים האלה, ובשעה שכבר הוגשו כתבי אישום, אנו רואים שעיקרם הם דברים תקדימיים, כגון: האם תקשורת ופוליטיקה זה גדר של שוחד או לא גדר של שוחד, או שאלה על ריבוי מתנות לאיש שלטון, האם זה דבר אסור ופסול או לא.

אין צל של ספק שהיינו מעדיפים לנתק את הפוליטיקה מהתקשורת. אבל מה לעשות, שדווקא במדינת ישראל שמתהדרים בה שהיא מדינה יהודית דמוקרטית, ומציינים בריש גלי שהדמוקרטיה שיש במדינת ישראל היא בגלל קיומה של תקשורת חופשית במדינת ישראל. התקשורת הזו, ניזונה מהדלפות רכילות ולשון הרע ואיש לא מכחיש את זה. בלעדי ההדלפות אין לה יכולת קיום. והרי יוצא שהיהודית שבהגדרת המדינה נשחק. כי מבחינת הערכים היהודיים, לא היינו מתנהלים בצורה כזו של רכילויות ולשון הרע, כי זה מיסודה של החברה היהודית שמתנגדת להוצאת שם רע ורכילויות. כי הדברים האלה סופם שפיכות דמים, כך חז"ל אומרים, והנה אנחנו רואים שאנחנו מגיעים לתחושה או לדאגה שחס וחלילה עלולה להיות מלחמת אחים.

ההדלפות שהיו, שאי אפשר להתעלם מהם במשך כל השנים, לא היו ונשארו אך ורק במסגרת הדלפות, אלא נלוו אליהם פרשנויות שכבר הכריעו את דינו של ראש הממשלה שהוא מושחת, שהוא רשע, וכל זה עוד טרם הוגשו כתבי אישום.

היכן זכות החפות נעלמה?

לפי הערכים הדמוקרטים ואין לומר ערכים יהודיים, הגשת כתב אישום עדיין איננה בבחינת הרשעה. הרי היו מקרים רבים שאישי ציבור הוגשו כנגדם כתבי אישום, התנהל משפט יצאו זכאים. והרי החברה הדמוקרטית מתפארת בכך שיש לאדם זכות חפות, עד שלא יתקיים המשפט ועד שלא יורשע במשפט. כל שכן ראש ממשלה. אשר הוא אמור, ואמון לטפל בעניינים מאוד קיומיים שלנו וכבר שפטו אותו. רוממו את זכות החפות בגרונם ולמעשה בפועל גם אנשי התקשורת וגם אנשי הציבור הפוליטיים אשר באים ואומרים לא נשב איתו כי הוא מושחת כבר הכריעו וזאת נגד הערכים הדמוקרטיים והיהודיים.

ראיתי שהרב דרוקמן שליט"א התבטא בכך שזה בית דין שדה, ותקפו אותו. רבותי, האם זה לא נקרא בית דין שדה שכבר התקשורת הכריעה את גורלו מבלי שעדיין נידון בבית המשפט?! האם זה לא נקרא בית דין שדה שגורמים פוליטיים מסרבים לשבת בממשלה למרות המצב הבטחוני, והמדיני והחברתי במדינת ישראל?! על מה? הרי טרם הוגש כתב אישום, טרם הורשע בדין.

אינני אומר זאת מנקודת ראות של אוהד ראש ממשלה, או אוהד את הקו שהוא מייצג. אני אומר את הדברים אך ורק מנקודת ראות משפטית יהודית דמוקרטית אמיתית. אי אפשר להתעלם מהמציאות הקשה הזו שאכן באמת נרמסו ונדרסו ערכים יהודיים ודמוקרטיים אמיתיים.

לכן, הואיל ונקלענו למציאות כזו שעליה אמר שלמה המלך החכם מכל אדם: "ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע". ואומר רש"י שהכוונה ללשכת הגזית של הסנהדרין - בית דין הגדול, עד כדי כך. כלומר יש מצבים שמבינים שהמערכת המשפטית קלוקלת.

יש לנקות את שמה של המערכת המשפטית

אין אני חלילה מגן על זכות החפות של ראש הממשלה ולא מגן על זכות החפות של המערכת המשפטית. הרי אוי ואבוי אם נערער אותה. אבל, יש בהלכה כלל 'קלא דלא פסיק'. קול שלא נפסק. רינון. אם לדוגמא מדברים על אישה כל הזמן, שהאישה הזו נואפת, ואין עדים לדבר. אבל אורח חייה וכל המציאות שרואים מסביב אז אומרים ראינו אותה ככה וראינו אותה כך, וראינו אותה במצב כזה, זה קלא דלא פסיק. אז יש משקל בהלכה גם לקול כזה. לא כמו שיש עדים, אבל גם לזה יש משקל בהלכה.

לכן, אחרי שניתחתי לכם את הדברים האלה, ומשום שאנחנו נמצאים במצב קשה כלכלית, מדינית, בטחונית וחברתית, קרע בעם, שסע. אזי אין בושה לבוא ולומר, עצרו! כתבי האישום יוקפאו, לא יבוטלו לחלוטין ובינתיים תיבדק המערכת המשפטית על הרינונים שהיו זיהומים בחקירות - כפיה על עדי מדינה להעיד, וכן שמן המערכת המשפטית עצמה, שופטים ואפילו היועץ המשפטי הנוכחי, מדברים על כך שחס וחלילה יש גורמי חיסול במערכת המשפטית הזו. לא שאני מאמין לזה, לא רוצה להאמין לזה. אבל זה קלא דלא פסיק, כל יום וכל יום עדיין לא ניתנה תשובה למה אנשים מן המערכת המשפטית הזו שהיו חשודים בדברים קשים מאוד, בטרם נשפטו. אין תשובה, לא קיבלנו תשובה, והתקשורת הרי מציפה את הדברים האלה. אנחנו נמצאים בעידן תקשורתי. מה תאמר המערכת המשפטית מול כל העניינים האלה שאנחנו שומעים עליהם, שהנה תפרו תיק לזה, תפרו תיק לזה?! לא אנחנו אומרים את הביקורת אלא היא מגיעה מתוך המערכת המשפטית. וכן כל מה שקשור לאכיפה בררנית שאת זה חוקרים, את זה לא חוקרים ולא מעמידים למשפט, והרי זו אכיפה בררנית!

להקפיא הליכים עד להסדרת המערכת המשפטית

ושוב לא שאני מקבל, אני מצהיר אינני מקבל, כי אם אני מדבר על זכות חפות של כל אדם, ושל ראש הממשלה, בוודאי ובוודאי קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאני מדבר על זכות החפות של מערכת המשפט. אבל תורת ישראל היא תורה חכמה, ומן הרגע שאומרת יש קלא דלא פסיק. רינון בלתי פוסק, יש צורך לנקוט באמצעים לנקות את האווירה הזו.

לכן, הצעתי היא, שצריך להקפיא את כתבי האישום נגד ראש הממשלה ולבדוק חקירות אמיתיות את המערכת המשפטית ע"י וועדת חקירה ממלכתית. היה וברוך ה' נמצאה המערכת המשפטית נקייה, כל העם צריך להתייצב באמון מוחלט עם המערכת המשפטית וכתבי האישום של ראש הממשלה שהיו בהקפאה יצאו לדרך ובית המשפט יחליט בעניין. אבל עד שהמערכת המשפטית לא תתנקה מקלא לא פסיק, העם חייב להתנהל ויש להקפיא את כתבי האישום.

יהי רצון שהקב"ה יערה רוחו ממרומים ויסייענו כולנו לשוב בתשובה שלמה ונהיה בניו רחומיו ויתן לנו שלום פנימי בינינו לבין עצמנו, ושלום בינינו לבין אוייבנו.

תגיות: 
תאריך: 
26/11/19 כ"ח חשון התש"פ
x

Audio Playlist