דילוג לתוכן העיקרי

מלעיל ומלרע דגש ועיצורים המשנים משמעות בקריאת ההפטרה

הפטרת פרשת נח ראה וכן כי תצא

רָ?ִ?י עֲקָרָ?ה לֹ?א יָלָ?דָה ?ִצְחִ?י רִ?ָ?ה וְצַֽהֲלִי? לֹא־חָ?לָה ?ִֽי־רַ?ִ?ים ?ְֽנֵי־??מֵמָ?ה מִ?ְנֵ?י בְע?לָ?ה אָמַ?ר יְהוָֽה: (ישעיהו פרק נד פסוק א)
?ִֽי־יָמִ?ין ??ְמֹ?אול ?ִפְרֹ?צִי וְזַרְעֵךְ? ??יִ?ם יִירָ?? וְעָרִ?ים נְ?ַ???ת י??ִֽיב?: (ישעיהו פרק נד פסוק ג)
אַל־?ִֽירְאִי? ?ִֽי־לֹ?א תֵב???ִי וְאַל־?ִ?ָלְמִ?י ?ִ?י לֹ?א תַחְ?ִ?ירִי ?ִ?י בֹ??ֶת עֲל?מַ?יִךְ? ?ִ?ְ?ָ?חִי וְחֶרְ?ַ?ת אַלְמְנ?תַ?יִךְ לֹ?א תִזְ?ְרִי־עֽ?ד: (ישעיהו פרק נד פסוק ד)
?ִ?י הֶהָרִים? יָמ???? וְהַ?ְבָע??ת ?ְמ?טֶ?ינָה וְחַסְ?ִ?י מֵאִ?ֵ?ךְ לֹא־יָמ??? ?בְרִ?ית ?ְל?מִי? לֹ?א תָמ??ט אָמַ?ר מְרַחֲמֵ?ךְ יְהוָֽה: ס (ישעיהו פרק נד פסוק י)
?ָל־?ְלִ?י י?צַ?ר עָלַ?יִךְ? לֹ?א יִצְלָ?ח וְכָל־לָ???ן ?ָק?ם־אִ?ָ?ךְ לַ?ִ?ְ?ָ?ט ?ַרְ?ִ?יעִי זֹ?את נַחֲלַת? עַבְדֵ?י יְהוָ?ה וְצִדְקָתָ?ם מֵאִ?ִ?י נְאֻם יְהוָֽה: ס (ישעיהו פרק נד פסוק יז)