דילוג לתוכן העיקרי

האמנם יבטלו קרבנות בע'ח בבית שלישי לעתיד לבא כדברי הרב קוק?