מה דינו של מאכל שסחטו לתוכו לימון טבל בשבת?

האם רשאים לטלטל בשבת לימון טבל?

תאריך: 
16/07/19 י"ב תמוז התשע"ט
x

Audio Playlist