דילוג לתוכן העיקרי

מהי עמדתו של הרב קאפח זצ"ל בנושא הפריות מלאכותיות וכיו"ב?