תעודת כבוד למשפט התורה שמפרסמת עמדות לציבור רק לאחר מתן פסק דין בניגוד לתקשורת הדמוקרטית שמעודדת בי'ד שדה

אין לקבל אמיתות מהתקשורת ולהכריע את דינו של אדם. במיוחד אחרי שהעניינים הוכרעו בפני דיינים מומחים, רינון אחרי מי הצדדים לאחר שנפסק הדין הרי זה בגדר לשון הרע.
דרכה של תורה, להבדיל מהמשפט הכללי, לאחר עשיית המשפט משכינים שלום בין בעלי הדין. יהי רצון שכך יעלה גם בסיפור כואב זה ויקדשו שם שמים.

תאריך: 
08/07/19 ה' תמוז התשע"ט
x

Audio Playlist