הגייה וקריאה - שיעור כא - הטעמים

הנושא:

'זרקא' - מה תפקידה? כיצד קריאתה? מה נכתב עליה בספר 'הכוזרי'?

תאריך: 
03/07/19 ל' סיון התשע"ט
x

Audio Playlist