דילוג לתוכן העיקרי

האם המגדר חצרו בעד פרץ מים מצינור העירייה נחשב כמציל ממונו בממון חברו?