היש קדושה באותיות 'יי' או 'ייי' הנדפסות בסידורים וכד' כשם ה'?

תאריך: 
24/06/19 כ"א סיון התשע"ט
x

Audio Playlist