דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יש לפעול הלכתית בנסיבות של רינונים על חכם שסרח?

פנו אלי מכיוונים שונים כדי להתייחס לפרשה המאוד מכאיבה ביחס לראש ישיבה שבאמת הוא תלמיד חכמים אמיתי, ואשר יש לו זכויות גדולות בעמדת עולה של תורה בעניין חשדות מסויימים כלפיו,

ותשובתי זו היא כדלקמן: חייבים לטפל בעניין רק בהליך של בית דין כבית דין. דיינים אשר מכירים את ההליכים של בית דין כבית דין, שמשמשים בפועל כדיינים אשר ידונו בעניין כמו כל עניין שבא בפניהם בצורה המדוקדקת ביותר. ומבחינה זו אני סומך על הגאונים הרב אשר וייס והרב שמואל אליהו רבה של צפת, שאכן באמת יעמדו על המשמר שההליך יהיה תקין ללא שום משוא פנים, לרבות בעניין של אם חדו ראיות, או לא חדו ראיות ומה משמעות של כך.

אולם והאולם הזה מאוד מאוד משמעותי ועקרוני. חייב כל העניין להיות מטופל בחשאיות מתחילתו ועד סופו, לרבות סופו. הכל בחשאיות גמורה. אין החשאיות חלילה יוצרת מצב של אפשרות לשאת פנים, אלא זהו עיקרון ברזל שנמצא בתורת ישראל שאם תלמיד חכמים יש רינון כלפיו, יש לדון אותו אבל קשה הוא לעשות הכל בחשאיות. שוב, אני מדגיש, לא חלילה כדי שיהיה משוא פנים אלא כדי למנוע חילול השם.