דילוג לתוכן העיקרי

אלו בדיקות יעשה מי שהורשה ליטול פירות מגינת חבירו כל אימת שירצה?