דילוג לתוכן העיקרי

היש לייחס כשלון נחיתת החללית 'בראשית' על הירח כנזיפה מן השמים?

שאל השואל ואמר: האם כישלון נחיתת חללית בראשית על הירח אינה מהווה נזיפה אלוהית מעין עונשם של בוני מגדל בבל?