האם אשה כרותת רחם פטורה מדיני נידות?

תאריך: 
03/05/18 י"ז אייר התשע"ח
x

Audio Playlist