כיצד לנהוג בילד שרוצה ללכת במנעלים עם נורות לד בשבת?

מה יש לעשות בשבת עם ילד המתעקש ללכת במנעלים שסוליותיהם מנצנצות מאור נורות לד?

תגיות: 
תאריך עברי מלא + תאריך לועזי: 
21/02/19 ט"ז אדר א' התשע"ט
הלכה יומית: 
x

Audio Playlist