האם יתחייב אורח בנזקי גניבה מדירה שבעל הבית העמיד לרשותו?

תאריך: 
08/02/19 ג' אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist