האם חייב נהג בנזקים שנגרמו לעוברי אורח מהמים שניתזו עליהם משלולית שהוא נכנס לתוכה בנסיעתו?

x

Audio Playlist