היש נסיבות שיעשה האדם דין לעצמו למרות הכלל: 'המוציא מחברו עליו הראיה'?

תאריך: 
26/12/18 י"ח טבת התשע"ט
x

Audio Playlist