דילוג לתוכן העיקרי

הופעת משה במדין העצימה את הניצוץ היהודי של יתרו