האם רשאי האבל לגמור ההלל ולברך שהחיינו על נר ראשון בחנוכה?

תאריך: 
03/12/18 כ"ה כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist