האם מותר לנזיר לטעום התערובת אם יש בה יין ולפלוט כשם שמותרים לעשות כך ביום התענית?

תאריך: 
12/11/18 ד' כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist