היש לשלם לקבלן שבצע עבודה איכותית מעבר למה שסוכם עם מזמין העבודה?

תאריך: 
11/11/18 ג' כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist