האם יתחייבו היורשים להחזיר המושאל או המושכר בנסיבות שנפטר המוריש טרם תום תקופת השאילה או ההשכרה?

תאריך: 
28/10/18 י"ט חשון התשע"ט
x

Audio Playlist