האם היורשים זכאים לשכר מלאכה שבצע אביהם? האם יתחייבו היורשים באחריות על מוצר שנמסר לאביהם לתיקונים?

x

Audio Playlist