דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי המתחייב בקנין סודר (חליפין) לזכות בפריט שהגביה?