האם רשאי המתחייב בקנין סודר (חליפין) לזכות בפריט שהגביה?

תאריך: 
02/10/18 כ"ג תשרי התשע"ט
x

Audio Playlist