האם רשאי, בשבת חוה'מ סוכות, לטלטל הלולב לצרכי לימוד ולהחזירו למים לאחר מכן?

תאריך: 
16/09/18 ז' תשרי התשע"ט
x

Audio Playlist