דילוג לתוכן העיקרי

מדוע שיטת הרמב"ם שונה משיטת שאר עדות ישראל המתירים לקדש ביום השבת ב'חמר מדינה' כשאין שם יין?