מי חייב לשאת בנזק שנגרם למזמין העבודה ע'י מי מעובדי הקבלן?

תאריך: 
20/08/18 ט' אלול התשע"ח
x

Audio Playlist