דילוג לתוכן העיקרי

שומר פתאים ה' - האם יש בפסוק זה לשחרר את ההורים מאחריות לסיכונים שילדיהם הקטנים חשופים להם?

לרגל הטביעות של תינוקות בצימרים האם באמת ניתן להטיל אחריות על ההורים המסכנים האלה שהראו להם אסונות כאלה? הרי יש מקרא שחז"ל דרשו אותו שומר פתאים ה'. כלומר, לכאורה יש גבול בהשגחה של בני האדם ואלמלא השגחה של הקדוש ברוך הוא על הפתאים, אז מי יודע מה היה קורה לנו.