האם יכול לחזור בו מצוואה קודמת למרות שהתנה "שעה לפני מותו" ואף בוצע קנין?

תאריך: 
28/06/18 ט"ו תמוז התשע"ח
x

Audio Playlist