דילוג לתוכן העיקרי

האם יכול לחזור בו מצוואה קודמת למרות שהתנה "שעה לפני מותו" ואף בוצע קנין?