דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יש לממש את צוואת שכיב מרע שבקש להעביר נכסיו לאלמוני ואחריו לפלמוני?