כיצד יש להגיב לדברים הנאמרים בגנות הנישואין כדת משה ע'י אשה שעוגנה ע'י בעל בן בליעל?

תאריך: 
13/06/18 ל' סיון התשע"ח
x

Audio Playlist