דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יש להגיב לדברים הנאמרים בגנות הנישואין כדת משה ע'י אשה שעוגנה ע'י בעל בן בליעל?