האם מי שגרם נזק למוצר במרכול יתחייב לפצות הבעלים לפי מחיר המכירה?

x

Audio Playlist