דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יתגדל ויתקדש שמיה רבה? האם האלוהים בוכה?

הערתו של הרב יוסף קאפח במורה נבוכים עמוד ש פרק יג הערה 31