ויקהל פקודי, פרשת פרה ופרשת החודש מבשרות הטהרה והערכים היחודיים לעם ישראל לעתיד לבא

תגיות: 
תאריך: 
08/03/18 כ"א אדר התשע"ח
x

Audio Playlist