שכר דירה בקומה 20 וגילה שאין בבנין מעלית שבת - האם רשאי לבטל המקח כשהשוכר והמשכיר הינם אנשים דתיים?

תאריך: 
27/11/17 ט' כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist