"קשה למצוא אנשים כאלה!" נפש לר' אבנר ערוסי ע"ה ידיד מוסדות הליכות עם ישראל ומכון משה

המנוח ר׳ אבנר ערוסי ע"ה נולד בכ"ה כסלו תש"ח בתימן למשפחת רבנים ועסקנים ידועה בצנעא , אחר שעלה לארץ ועם נישואיו בשנת תשל"ח קבע את מגוריו בבני ברק , לפרסתו עסק בחינוך ילדי ישראל עשרות שנים כשהוא עושה את מלאכתו עראי ותלמודו עיקר, את תלמודו קבע בבית המדרש של הגאון הגדול ר׳ פנחס קורח שליט"א תוך שהוא עוסק בבנין הקהילה וביסוסה , כשבמשך עשרות שנים נשא את עול ניהול הקהילה על כתפיו , מתוך מסירות נפש והכל לשם שמים .
לפני כעשרים שנה יצא לפנסיה מוקדמת , ומאז הקדיש את כל זמנו ללימוד התורה בשיעורי תורה ובחברותות , וקבע את תלמודו בבית המדרש חמדת צבי אצל הג"ר יקותיאל דרורי שליט"א .

ביתו ברחוב בן פתחיה היה בית ועד לחסדים, כשגמחים שונים לנזקקים התנהלו בביתו, ומעל כולם גמ"ח הלוואות למשפחות במצוקה כלכלית שניהל במשך עשרות שנים ביושר ואמונה.

סבל יסורים רבים במשך עשרות שנים, ולמרות ייסוריו עמל בתורה וייגע בה תוך שהוא מסתיר את ייסוריו ותדיר צהלתו בפניו.
בל' תשרי ר"ח מרחשון, התדרדר מצבו ותוך שעות אחדות השיב את נשמתו ליוצרה.

זכה שבהלוייתו ליווהו ברוב עם והספידוהו הרבנים הגאונים, אחיו רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרה"ר הרב רצון ערוסי, הרב צפניה ערוסי מו"צ במודיעין ומח"ס טהרת משה, הרב שלמה צדוק רב שיכון ד׳ ב"ב, הרב פנחס קורח רב קהילת שערי הלכה, הרב יקותיאל דרורי ראש הכולל והרב הדיין מימון נהרי. לשמיעת ההספדים -

המספידים עמדו בדבריהם על התכונות שאנו צריכים ללמוד מדמותו המיוחדת. על גודל מסירותו לתורה ועוצם אמונתו בבורא עולם ועל כך שהשקיע את כל חייו לגדל את בניו ובנותיו לתורה ומצוות ובהשקעה זו זכה שבניו וחתניו תלמידי חכמים מובהקים העוסקים בתורה ובהפצתה ובנכדים הממשיכים את דרכו.

אחיו הרה"ג רצון ערוסי שליט"א, רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרה"ר עמד בדבריו שזוהי גזירה אלוהית שרצה את הצדיק הזה לפניו, וכמו שהמנוח קיבל את היסורים באהבה, אנו צריכים לקבל זאת באהבה ובחיבה, ואנו מצווים לקיים את מצוות ואהבת את ה' אלוהיך באופן שאפילו נוטל את מחמד נפשך, ולהצדיק את הדין.

הרב צפניה ערוסי שליט"א מו"צ בעיר מודיעין ומח"ס טהרת מש"ה שדיבר על איש החסד שהיה המנוח, ושכיבד כל אחד ואחד, ועל מסירותו רבת השנים למען הציבור בקהילת שערי הלכה בבני ברק, ופעל כשתמיד שמחה של אמונה הייתה נסוכה על פניו. נאה לו הפס' ונח מצא חן בעיני ה', כי היה נח לשמים ונח לבריות, נח בעולם הזה ונח לעולם הבא, ועל אלה ראוי לבכות, כתפוח בעצי היער כן דודי בן הבנים, כתפוח הוא האתרוג שיש בו ריח וגם טעם, שיש בו תורה ויש בו מעשים טובים, כך המנוח אחז גם בתורה וגם בגמילות החסדים. 

 לאחר מכן הספידו הרב שלמה צדוק רב שיכון ד בבני ברק שדיבר על מידת הענווה המיוחדת שהייתה במנוח ר' אבנר, שיום יום סדיר, שהיה מגיע ראשון ויוצא אחרון , ושזוהי אבידה כבידה של יהודי ששמר תרי"ג מצוות ללא כל פשרות .

הרב דרורי ראש כולל חמדת צבי מכון בן זכאי שהמנוח היה אחד האברכים החשובים שם במשך עשרות השנים לאחר שיצא לפנסיה , והזכיר שתמיד קיבל הכל באהבה ללא כעס על אנשים וללא כעס עליו , ושתמיד אמר שלא חסר לא שום דבר ורק להוסיף בתורה ושעבר על הש"ס כמה פעמים בכולל , והכל היה בצער אבל בחיוך ובשמחה על הזכות ללמוד  , ובאהבת תורה וחכמיה לכל אחד ואחד .

הרה"ג פנחס קורח שליט"א רב הקהילה שעמד בדבריו על עשרות שנים של לימוד מתמיד והתעלות מעל כל בני גילו , ביראת שמים , בהקמת משפחה מפוארת שמושתת על תמימות וישרות , ושהייתה יראת שמים שלו קודמת לחוכמתו , ולכן חכמתו התקיימה , ושבית המדרש היה ביתו השני , וגם בתקופת עבודתו כשכיר, תמיד חיכה מתי יוכל ללמוד והיה לו קביעות חברותא בערבים ומייד כשיצא לפנסיה מייד חזר לכולל וללימוד , ושהמנוח בא עם מטען גדול לפני בורא עולם , תלמיד חכם שעשה מה שיכל בחייו , על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים  .

הרב הדיין מימון נהרי שליט"א שהכירו עשרות שנים הספידו ברגש על אמונתו בכל עת, ועל כבוד כל תלמיד חכמים שהיה לו, זכה למשפחה ברוכת ילדים, ברוכה ביראה וביטחון בכל דבר ודבר בפשטות בכל, שנזכה לילך בדרכו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

תאריך: 
06/11/17 י"ז חשון התשע"ח
x

Audio Playlist