האם רשאי המקדיש ספר תורה להעבירו לבית כנסת אחר?

תאריך: 
05/11/17 ט"ז חשון התשע"ח
x

Audio Playlist