האם פירות שנקטפו מעצים שנטעו ע"י רשות מקומית פטורים מתרומות ומעשרות?

תאריך: 
29/10/17 ט' חשון התשע"ח
x

Audio Playlist