האם ניתן לתבוע פיצויי נזיקין מקטינים הגורמים נזקים תוך שהם מחופשים לליצנים?

צריך לדעת שהעניין הזה פחות משפטי, פחות שיטורי, ויותר חינוכי. לא חינוכי נקודתי, אלא חינוכי רוחבי לחנך את ילדי ישראל לערכים ולא להוללות ולא למיצוי עצמי שכל אחד יעשה כל אשר בה, לא לפי חשקו.

אבל, אנחנו חייבים לומר שאם לדין יש תשובה דהיינו, אם אכן ארע ויש נזק על ידי מעשה הליצנות התשובה היא כדלקמן: קטין מבחינה הלכתית אינו ניתן לתביעה משפטית מבחינה עקרונית כל עוד הבת לא הגיעה לגיל 12 והבן לגיל 13.

ההלכה מאבחנת או מבחינה בין קטין ובין קטינה, כי לפי ההלכה בגרותה הפיזית והאישיותית של הבת יותר זריזה מאשר הבגרות של הקטין הזכר. והרי גם בינה יתרה ניתנה לנשים. אז כך יוצא שמגיל 12 יש אלה לחייב קטינה ומגיל 13 יש עילה לחייב קטין, כל זאת מבחינה עקרונית.

מבחינה מעשית, ההלכה להבדיל מן החוק מקנה סמכות לדיינים לדון דין של הוראת שעה כי אם הם רואים שיש תופעה והיא הופכת להיות מסוכנת ורעה חולה, אזי למען ישמעו ויראו יכולים הם גם להעניש או לחייב קטינים שהם פחות מן הגיל שכבר אמרנו. כמובן תוך שבית הדין נותן את דעתו לגבי המצב השכלי והמנטלי של אותו קטין ושל אותה קטינה. ז"א שיש כמה מרכיבים לעניין.

א. ככל שזוהי תופעה וכדי לגדור רעה חולה זו, בית הדין מוסמך לדון ברמה העקרונית גם פחות מאשר גיל התביעה, דהיינו גם קטינים.

ב. העונש או הנזיקין הם פועל יוצא של מידת התבונה שיש לאותו קטין או לאותה קטינה, כי בסופו של יום ככל שהם ברי דעת אף על פי שעדיין לא הגיעו לבגרות או שפועלים מדין הוראת שעה, ניתן לחייבם. כמובן שלצורך זה יש למנות להם אפוטרופוס אשר יגן בעדם אבל בית הדין ישמע את התביעה וישמע את ההגנה ויפסוק את אשר יפסוק. יש לציין ככל שיש לקטינים קופות חסכון או נכסים משלהם, שהרי יש והקטינים זכו בירושה או יש להם קופות חסכון הרי ישלמו מאותם מקורות את דמי הנזיקין שבית הדין יחייב אותם, אם יחייב אותם בהתאם לנסיבות.

לסיכום, ברמה העקרונית ניתן לדון דין הוראת שעה, גם קטינים כדי לבלום, כדי להרתיע. אבל מבחינה מעשית יותר ויותר הגיע הזמן שהחברה הישראלית תתעשת ותדע שהקטינים האלה שעושים את מעשה הליצנות עושים את זה מתוך ריקנות ומתוך שעמום ומתוך זה שהם משופעים בכל מיני מקורות אשר גולשים אליהם על ידי כל מיני מכשירים, והם מחקים כל מיני חיקויים מכל אשר עיניהם רואות באותם מכשירים ויש צורך לשנות דיסקט בחברה הישראלית ולא לחנך רק על בסיס של הישגיות ודיפלומה וקריירה אישית, שזה דבר חשוב בשל פיתוחה של החברה.

יש צורך להקדיש לחינוך לערכים מכוון בהתאם לצרכים של דורנו. רק חינוך לערכים כזה יכול לרפא את החברה הישראלית שמבחינה זו באופן כללי וכוללני ניתן לומר היא אלימה גם בקרב הגדולים וגם בקרב הקטינים. היא אלימה יותר. משום כך מתחייב מאוד, מאוד לחינוך לערכים.

תורת ישראל משופעת במקורות נפלאים ומופלאים מלאה חוכמת חיים ומלאי ערכים חינוכיים וכל העניין הוא בסה"כ לקחת את המקורות האלה, ספר משלי וכל כיוצא בו ולהנגיש אותו לציבור הבוגר ולציבור הקטין בהתאם לעולם מושגיהם. אילו ינגישו את הספרים האלה, אין צל של ספק שהדבר הזה יביא לבלימה של הרבה תופעות שליליות בתוך החברה הישראלית ויעשה אותה לערכית יותר כפי שהיתה צריכה להיות. כי ייחודנו וייעודונו כעם יהודי להיות אור לעצמנו ואור לגויים.

תאריך: 
18/10/17 כ"ח תשרי התשע"ח
x

Audio Playlist