האם רשאי האבל לרחוץ גופו טרם כניסת יום הכפורים כשקרובו נפטר לאחר ראש השנה?

תאריך: 
29/09/17 ט' תשרי התשע"ח
x

Audio Playlist