דילוג לתוכן העיקרי

אתם ניצבים'-האם כולם היו באותה עת בריאים בגופם ובנפשם?