פרשת ואתחנן - המילה גיא מתי משמיעים את האות יוד כשהיא באה בסוף מילה?

תאריך: 
07/08/17 ט"ו אב התשע"ז
x

Audio Playlist